Revize jeřábů a zdvihacích zařízení

Po dlouholetých zkušenostech s firmami Skanska CS a.s., ČKD DIZ a.s., Omexom-Elektrotrans a.s., Mafra a.s., Erwin Junker Grinding Tech., Transenergy s.r.o., JHP spol. s.r.o., Syner s.r.o a mnoha dalších v oblasti výcviku obsluhy a revizních činnostech v oblasti zdvihacích zařízení,  Vám nabízím tyto služby:

Prohlídky, revize, revizní zkoušky a inspekce

 • autojeřábů
 • plošin elektrických a hydraulických
 • kladkostrojů ručních i elektrických
 • mostových jeřábů
 • otočných ramen elektrických i ručních
 • vrátků elektrických a ručních
 • dílenských automobilových zvedáků
 • zdvihací stolů
 • nakládacích zdvihacích a sklopných ramp

Základní a opakovací výcvik

 • jeřábník
 • vazač
 • obsluhovatel plošin
 • obsluhovatel speciálních blíže nespecifikovaných zdvihacích zařízení

Ze zákona

Dle ČSN ISO musí každý, kdo provozuje jeřábovou dopravu, mít zpracovány tyto doklady:

 • systém bezpečné práce v jeřábové dopravě
 • prevence rizik v jeřábové dopravě
 • výcvik a pověření uživatele-vlastníka v jeřábové dopravě
 • výcvik a pověření odborného pracovníka v jeřábové dopravě
 • zápisy z důkladných prohlídek vázacích prostředků
 • výcvik a zápis z výcviku systému bezpečné práce a prevencí rizik
 • lékařské prohlídky
 • a další…

Ve smyslu platných zákonů, vyhlášek, předpisů a nařízení:

 • zákon 65/65Sb
 • zákon 174/68Sb – zákon o SOD ve znění 124/00Sb
 • nařízení vlády 376/01Sb
 • vyhláška 213/91Sb
 • vyhláška 50/87Sb
 • vyhláška 324/90Sb
 • ČSN, ČSN ISO, ČSN EN – související normy
 • a další…

Cenové relace

Ceny nejsou pevné, odvíjejí se od množství, četnosti a složitosti práce.
Každá činnost je projednána se zákazníkem předem, včetně cen.

Tel: 777 000 317    |    hlavaty@revize-hlavaty.cz